Privacy

Isozzon.oncologiezorgnetwerken.nl is een sub-site van Oncologiezorgnetwerken.nl. De privacyverklaring van Oncologiezorgnetwerk ISOZzon is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oncologiezorgnetwerk ISOZzon, Steeg 17, 5975 CD Sevenum verwerkt.

Oncologiezorgnetwerk ISOZzon verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere geldende wet- en regelgeving over de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing is.