Over ons

Wanneer je met kanker te maken krijgt, verandert je leven in een korte tijd drastisch. Vaak heb je met meerdere zorgverleners te maken. Een goede samenwerking is dan van belang. Kanker is een ingrijpende ziekte op fysiek, maar zeker ook op mentaal gebied. De zorgverleners in het netwerk ISOZzon kennen elkaar en zijn op de hoogte van elkaars expertise en werkwijze.

Door de korte lijnen worden de behandelingen snel en goed op elkaar afgestemd. Hierdoor verwijzen ze waar nodig naar elkaar door. Alle zorgverleners leveren zorg op maat en gaan voor kwaliteit. Het netwerk staat ook in verbinding met diverse inloophuizen of centra voor leven met en na kanker. Een steun in de rug die je goed kunt gebruiken tijdens of na een zwaar behandelproces, ook voor naasten en familieleden want kanker heb je niet alleen.

ISOZzon is het oncologiezorgnetwerk waar verschillende partijen en (zorg)professionals binnen verschillende clusters in de regio Zuid-Oost Nederland samenwerken. Het netwerk maakt ook afspraken met het ziekenhuis en de huisarts om zorg af te stemmen. Zo is de cirkel weer rond en krijg jij passende zorg dichtbij huis. Oncologische zorg gaat voor ons niet alleen om het overleven van de ziekte. De kwaliteit van leven tijdens en na kanker is net zo belangrijk: een goede fysieke conditie hebben, meedoen in de maatschappij, het dagelijks functioneren, mentaal gezond zijn en zingeving.

Hoe kun je je als zorgverlener aanmelden bij het netwerk

Wil je meer informatie over deelname als zorgverlener aan dit oncologiezorgnetwerk?
Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

naar het formulier

Onze aanpak

We borgen de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met en na kanker in de regio Zuid-Oost Nederland samen met de Verwijsgids Kanker van IKNL.

= Opgenomen in de verwijsgidskanker

Verwijzing en vergoeding

Mogelijk is er een verwijzing van je huisarts of specialist nodig bij een aantal zorgverleners. Jouw zorgverlener zal je hierover informeren. Afhankelijk van je zorgverzekering en jouw zorgverleners worden de kosten mogelijk vergoed. Neem vooraf contact op met je zorgverzekeraar om te vragen of je de kosten vergoed krijgt.